Vapaiden valtakunnan arvot

1. Vapaus


Me tukijat uskomme, että vapautta ei ole vahvemman oikeus, vaan turvallisuus, mahdollisuus suunnitella elämää eteenpäin.
Meille vapaus ei ole markkinoiden vapautta, vaan vapautta elää omina itsenämme, vapautta valita työmme ja kouluttautua. Meille vapaus ei ole paikallista sopimista alle työehtojen, vaan riittävää toimeentuloa, hyvää terveydenhuoltoa ja oikeutta ilmaista mielipiteemme.

2. Demokratia


Meille demokratiassa äänestäminen on keskeinen tapa vaikuttaa, mutta se ei ole ainoastaan sitä. Demokratia muodostuu laajemmasta kansalaisten oikeudesta vaikuttaa ja kampanjoida itselleen tärkeiden asioiden puolesta vaalien aikana ja myös niiden välissä. Meille mielipidevapaus, lakko-oikeus sekä vapaus järjestäytyä ovat tapa käyttää demokraattisia oikeuksiamme.

3. Oikeus äänestää


Me tukijat uskomme, että äänellä on merkitystä. Sen antaminen vaaleissa on mielenilmaus, joka antaa tuen valitulle päättäjälle edustaa meidän yhteisiä arvoja päätöksenteossa.

4. Arvostus


Me tukijat uskomme, että olemme tärkeä osa tätä yhteiskuntaa eikä meitä saa alistaa kulueräksi. Meillä on vapaus olla arvostettu ja tasavertainen muiden kanssa. Me uskomme myös muiden ihmisten oikeuteen olla tasa-arvoisia: kampanja ei hyväksy mitään syrjinnän muotoja eikä vihapuhetta ketään kohtaan.

5. Sopiminen


Me tukijat uskomme sopimisen kulttuuriin. Uskomme, että järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus omaan edunvalvontaan ja oikeus osallistua päätöksentekoon työpaikoillaan.

 

Oletko jo mukana?

 

Mikäli koet nämä arvot tärkeiksi, tule mukaan Vapaiden valtakunnan tukijaksi antamalla ÄÄNESTYSLUPAUS>

Saat listan kampanjaa tukevista ehdokkaista omassa vaalipiirissäsi ja äänestysmuistutuksen. Jokainen ääni on tärkeä. 


Näytetään 1 reaktio

Ole hyvä ja katso ohjeet käyttäjätilin aktivoimiseen sähköpostitse.
  • Lauri Mäki
    Vapaiden valtakunta. Arvot jotka ovat kirjattuna ovat oikeat,mutta yksi ja minulle tärkein niistä puuttuu. VASTUU.