Miten haastoimme ehdokkaat?

Vapaiden valtakunta toteutti kyselyn kansanedustajaehdokkaille kampanjan työelämäteemoista ja arvoista sekä puolueiden linjauksista. Ehdokkaat haastettiin ottamaan kantaa ja heille tarjottiin mahdollisuus liittyä kampanjan tukijaksi.

Kaikki kampanjaa tukevat ehdokkaat ja heidän vastauksensa on nyt julkaistu! Tutustu tuloksiin täällä

 

Vapaiden valtakunta lähetti 12.3.2019 puolueille pyynnön toimittaa ehdokaskysely jokaiselle ehdokkaalleen. Ehdokaskyselyn saateteksti:

Arvoisa vastaanottaja!

Vapaiden valtakunta on eduskuntavaalikampanja, joka rakentuu vapaaehtoisten ja tukijoiden innostukselle muuttaa Suomen politiikan suuntaa työelämäkysymysten osalta. Kampanjan käynnistivät nuoret palkansaaja-aktiivit syyskuussa 2018. Kampanjalla on jo lähes 14 000 tukijaa ja yli 2000 aktiivia. Kampanjaa on tukemassa useita ammattiliittoja sekä yhdistyksiä.

Pyydämme kansanedustajaehdokkaita ottamaan kantaa kyselyssä ovatko he kampanjan teemoista samaa vai eri mieltä. Kampanja julkaisee vastaukset ja yhteenvedon verkkosivuilla www.vapaidenvaltakunta.fi

Vain kampanjan tukijaksi ilmoittautuneiden ehdokkaiden vastaukset julkaistaan. Toivomme, että vastaatte kyselyyn vasta kun oma ehdokasnumerosi on tiedossa. Kysely on avoinna 17.3.2019 klo 22.00 asti.

Ehdokaskyselyn sisältö

 

Työelämäteemat

 

Vastaaja valitsee kuinka samaa - tai eri mieltä hän on kampanjan kanssa.

 1. Työntekijöitä ei tule painostaa työelämän heikennyksiin esimerkiksi pakkolakeja säätämällä.
 2. Työntekijöiden irtisanomissuojaa ei tule heikentää.
 3. Mielipiteenvapautta, kuten lakko-oikeutta, ei saa rajoittaa.
 4. Aktiivimallin työttömyysturvaleikkureista tulee luopua.
 5. Koulutuksen resursseja on lisättävä.
 6. Nollatuntisopimusten väärinkäyttö tulee kieltää.
 7. Lähtökohtaisesti työntekijän tulisi saada riittävä toimeentulo yhdestä työstä.
 8. Työntekijöiden vapautta järjestäytyä ja solmia työehtosopimuksia tulee puolustaa kaikissa tilanteissa.

 

Kampanjan arvot

 

Vastaaja valitsee kuinka samaa - tai eri mieltä hän on kampanjan kanssa.

1. Me tukijat uskomme, että vapautta ei ole vahvemman oikeus, vaan turvallisuus, mahdollisuus suunnitella elämää eteenpäin. Meille vapaus ei ole markkinoiden vapautta, vaan vapautta elää omina itsenämme, vapautta valita työmme ja kouluttautua. Meille vapaus ei ole paikallista sopimista alle työehtojen, vaan riittävää toimeentuloa, hyvää terveydenhuoltoa ja oikeutta ilmaista mielipiteemme. Oletko kanssamme samaa mieltä?

2. Meille demokratiassa äänestäminen on keskeinen tapa vaikuttaa, mutta se ei ole ainoastaan sitä. Demokratia muodostuu laajemmasta kansalaisten oikeudesta vaikuttaa ja kampanjoida itselleen tärkeiden asioiden puolesta vaalien aikana ja myös niiden välissä. Meille mielipidevapaus, lakko-oikeus sekä vapaus järjestäytyä ovat tapa käyttää demokraattisia oikeuksiamme. Oletko kanssamme samaa mieltä?

3. Me tukijat uskomme, että olemme tärkeä osa tätä yhteiskuntaa eikä meitä saa alistaa kulueräksi. Meillä on vapaus olla arvostettu ja tasavertainen muiden kanssa. Me uskomme myös muiden ihmisten oikeuteen olla tasa-arvoisia: kampanja ei hyväksy mitään syrjinnän muotoja eikä vihapuhetta ketään kohtaan. 

4. Me tukijat uskomme sopimisen kulttuuriin. Uskomme, että järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus omaan edunvalvontaan ja oikeus osallistua päätöksentekoon työpaikoillaan. Oletko kanssamme samaa mieltä?

 

Miten oma puolueesi on toiminut kuluneen neljän vuoden aikana? Anna kouluarvosana oman puolueesi toiminnalle kyselyssä esille nostettujen työelämäkysymysten osalta.


 

Olethan jo Vapaiden valtakunnan tukija? LIITY NYT > 

 


Näytetään 1 reaktio

Ole hyvä ja katso ohjeet käyttäjätilin aktivoimiseen sähköpostitse.
 • Eero Pirttijärvi
  Kaikkiin kohtiin olen samaa mieltä. Miksi? Ajatus siitä, että työntekijät eivät ole yhdessä tekemääs työtä toistensa ja työolojen turvaamisejksi, on huolestuttava. Pääosa suomalaisista yrittäjistä ja työnantajista on vastuuntuntoisia ja he näkevät, että työntekijöiden hyvinvointi on keskeinen asia. Mutta, valitettavasti on myös toisenlaisia työnantajia.