Vapaiden valtakunnassa puolustetaan työntekijän irtisanomissuojaa.

Työntekijän henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentäminen on nykyhallituksen (Keskusta, Kokoomus, Siniset) tuorein suuri työelämään ajama muutos.

Hallituksen kehysriihen tiedotustilaisuudessa 11.4.2018 asia esiteltiin työllisyyden parantamisen nimissä:

”Hallitus valmistelee työsopimuslain muutoksen, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä. Muutoksen tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä.”

Huomattavaa kuitenkin oli, että

  • Työnantajilta tai yrityksiltä ylipäätään ei edellytetty joustoja, luopumista eduista tai kannustettu tekemään investointeja.
  • Esitys sisälsi ainoastaan työehtojen heikennyksiä.
  • Asian jatkovalmistelussa irtisanomiskriteerinä tuotiin esille mm. uusi termi ”luottamussuhteen horjuminen”, joka oli työnantajan täysin yksipuolisesti määriteltävissä oleva asia.

 

Ay-liike vastusti muutoksia jyrkästi, joka johti erilaisiin järjestöllisiin toimiin syksyn 2018 aikana. Mukana toimissa olivat SAK:n, STTK:n sekä osa AKAVA:n liitoista.

Ay-liikkeen keskeinen vaatimus oli vetää irtisanomissuojan heikennys pois valmistelusta, sillä se koettiin erittäin epätasa-arvoisena alle 20 hengen yritysten työntekijöitä kohtaan.

Syvällisemmässä tarkastelussa todettiin myös, että irtisanomissuojan heikennys kohdistuu enemmän naisiin kuin miehiin, koska naisvaltaisella palvelusektorilla on paljon pieniä yrityksiä.

Irtisanomissuojan heikennys olisi siis heikentänyt työntekijän suojaa, tuonut lisää työstressiä sekä viime kädessä tehnyt toimeentulosta epävarmempaa. Työsuhdeturvan heikentämisen seurauksia työntekijän arkeen kuvattiin esimerkiksi Opettaja-lehden jutussa 5.10.2018.

Miten voin vaikuttaa?


Äänestämällä. Eduskuntavaalien 14.4.2019 jälkeen uusi eduskunta ja hallitus päättävät meille tärkeistä työelämäasioista.

Jokainen ääni on tärkeä. Vapaiden valtakunnan tukijaksi liitytään antamalla ÄÄNESTYSLUPAUS>

Joko tutustuit listaan kampanjaa tukevista ehdokkaista omassa vaalipiirissäsi?

Täältä voit lukea myös muista työelämäteemoistamme.


Kommentoi ensimmäisenä

Ole hyvä ja katso ohjeet käyttäjätilin aktivoimiseen sähköpostitse.