JAA, EI, TYHJIÄ, POISSA

Vapaiden valtakunta -kampanjan aikana meiltä on usein tiedusteltu, millainen on puolueiden toimintahistoria työelämäteemojen osalta? Useat puolueethan myös esiintyvät kampanja-aikana olevansa työväen asialla. Tartuimme toimeen ja kasasimme puolueiden kantoja sekä pyysimme myös ehdokkailta arviota oman puolueensa toiminnasta liittyen työelämäteemoihimme. Tutustu eduskuntapuolueiden tuloskorttiin.

Kokenut työmarkkinatoimittaja Kari Klemm tutustui kampanjan tuloskorttiin etukäteen - tässä bloggauksessa esillä sen herättämiä ajankohtaisia vaaliajatuksia. 

 

Jaa, Ei, Tyhjiä, Poissa

 

Mitä yhteistä on vaalityötä tekevän kansanedustajaehdokkaan puheilla - joidenkin mielestä jopa lupauksilla - alkukesästä muodostettavan uuden hallituksen ohjelman kanssa?

No, ei välttämättä juuri mitään.

Vain aniharva ehdokas voi olla varma valinnastaan ja tuskin kukaan heistä voi olla varma, että hänen puolueensa on tuleva hallituspuolue.

Suomessa on onneksi tilanne, jossa yksikään puolue ei saa vaaleissa yksinkertaista enemmistöä eduskuntaan. Eniten ääniä kansalaisilta saava puolue rikkoo luultavasti 20 prosentin kannatusrajan, mutta - kuten moni on sanonut - meillä ei ole yhtään todella suurta puoluetta. On useita keskisuuria ja sitten niitä, joiden kannatus vaaleissa jää alle 10 prosentin.

Eli puhutaan tai luvataan vaalikampanjan aikana mitä tahansa, tulevan nelivuotiskauden hallitus ja sen ohjelma muotoutuvat vasta vaalien jälkeisissä neuvotteluissa. Ja kuten viime vuosina on nähty, eivät hallitusohjelman kirjauksetkaan välttämättä sellaisenaan toteudu.

Yhtä asiaa voi pitää varmana: työelämään eli työn tekemiseen ja teettämiseen, lakko- ja sopimisoikeuteen, työttömyyden ja työllisyyden hoitoon ja koulutuksen resursseihin liittyvät asiat tulevat tavalla tai toisella olemaan myös tulevan hallituksen agendalla.

Osviittaa menneestä

Vapaiden valtakunta -kampanja palauttaa mieliin, mitä eduskuntapuolueet ovat muun muassa edellä mainituista kysymyksistä olleet mieltä. Tämä selvitys antanee osviittaa myös tulevista päätöksistä.

Aloitetaan asiasta, jossa yksikään puolue ei selviä puhtain paperein, nimittäin koulutukseen ohjattavista resursseista.

Jokainen puolue on hallitusvastuussa ollessaan leikannut koulutuksesta ja sitten taas oppositiossa ollessaan vastustaneet leikkauksia. Näin ne  polut politiikan kartalle piirtyvät.

Koulutuksen kohdalla Vapaiden valtakunta nostaa varoituksesta kertovan keltaisen kortin kaikille eduskuntapuolueille riippumatta siitä ovatko ne olleet hallituksen riveissä vai oppositiossa.

Hallitus vastaan oppostitio

Hajonta puolueiden välillä noudattelee lähes kaikessa Sipilän hallituksen ja opposition välistä rajaa. Keskusta, Kokoomus ja Siniset ovat olleet työelämään liittyvissä kysymyksissä täsmälleen samaa mieltä. Ihme, jos eivät olisi. Sipilän hallituksen koossapitäminen ei niukan eduskuntaenemmistön takia antanut mahdollisuuskia aisan yli potkimiseen.

Lakko-oikeuden puolustamiskysymyksessä kampanja näyttää vihreää valoa SDP:n, Vasemmiston ja Vihreiden lisäksi perussuomalaisille. Eli nämä puolueet eivät tuota oikeutta rajoittaisi. Muille varoitus.

Aktiivimallin leikkurista luopumista puolustaa pääoppositiopuolueiden lisäksi RKP. Näille vihreä kortti, muille keltainen.

Vapaus järjestäytyä ja solmia työehtosopimuksia - käytännössä tässä on kysymys yleissitovuuden säilyttämisestä - kannatavat kaikki muut paitsi Kokoomus ja Kristilliset. Tässä kohtaa siis varoitus eli keltainen kortti kahdelle nimeltä mainitulle.

Pakkolait (vrt. kiky-ratkaisu), irtisanomissuojan puolustaminen ja nollatuntisopimusten väärinkäytön kieltäminen jakavat suurimmat puolueet tarkalleen nykyistä hallitus-oppositio -linjaa pitkin.

Äänet ratkaisevat

Puolueiden viime vuosien toiminta antaa siis melko selkeitä viitteitä siitä, miten ne suhtautuvat työelämään liittyviin kysymyksiin, käytännössä erilaisiin kiristyksiin ja rajoituksiin, tulevaisuudessakin.

Mutta ainoa varma asia näin vaalikauden lopulla on, että eduskuntaan valitaan 200 kansanedustajaa olipa äänestysvilkkaus mikä tahansa. Ja että eri puolueiden ja listojen saamat äänimäärät ratkaisevat eduskunnan kokoonpanon. Melko pitkälle myös hallitukseen nousevat puolueet.

Ja että lopullisesti eri asioiden läpimeno - tai kaatuminen - Arkadianmäellä riippuu siitä, millaiset numerot eduskunnan äänestystaululle ilmestyvät sitten, kun äänestysten aika on.

Jaa, ei, tyhjiä, poissa. Sinne se kansan tahto - edustajiensa välityksellä - ajallaan ilmestyy selvinä numeroina.

 

Kari Klemm

Vapaiden valtakunnan tuottamaan eduskuntapuolueiden tuloskorttiin voit tutustua täällä.
Kommentoi ensimmäisenä

Ole hyvä ja katso ohjeet käyttäjätilin aktivoimiseen sähköpostitse.