Tietosuojailmoitus Vapaiden valtakunta -kampanjan tukijoille

Tietoja kampanjasta

 

Vapaiden valtakunta -kampanja on palkansaajien yhteinen yhteiskunnallinen kampanja, jota varten keräämme henkilötietoja niistä henkilöistä, jotka kokevat kampanjan tavoitteet omakseen, ja päättävät itse lähteä tukemaan kampanjaa. Henkilötietoja kerätään, jotta kampanja voi olla yhteydessä sitä tukeviin henkilöihin. Kampanjan tukijaksi voi päätyä vain omasta suostumuksesta ja tukijailmoituksen voi koska tahansa perua. Tukijaksi voi ilmoittautua verkossa täytettävän tai paperisen tukijailmoituksen kautta. Lisäksi vapaaehtoiset kampanja-aktiivit voivat kerätä tukijoita esimerkiksi työpaikallasi tai erilaisissa tapahtumissa työpaikkojen ulkopuolella.

Tukijailmoituksessa sinulta kysytään etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotipaikkasi postinumero. Nimi- ja yhteystietojasi sekä muita kampanjaan liittyviä käytetään kampanjan viestinnässä.

Tietojen keräämisestä ja kampanjan rekisterin ylläpitämisestä vastaa Teollisuusliitto ry (y-tunnus 0201717-2).

Tietojesi turvassa pitäminen on velvollisuutemme, jonka otamme vakavasti. Jokainen kampanjan parissa työskentelevä ja rekisteritietoihin pääsyn omaava kunnioittaa yksityisyyttäsi sekä käsittelee tietojasi asianmukaisella tavalla. Kun keräämme ja käytämme henkilötietojasi, olemme tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä.

Me emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin - tietosi ovat meillä turvassa!

Käyttämämme kampanjaohjelmisto toimii Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -puitesopimuksen mukaisesti (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Mikäli sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rekisteri@vapaidenvaltakunta.fi.Tarkempi kuvaus kampanjan henkilötietorekisteristä

 

Rekisterin pitäjä

Kampanjarekisterin ylläpidosta vastaa Teollisuusliitto ry ja kampanjan tietosuojavastaavana toimii Teollisuusliitto ry:n tietosuojavastaava (tietosuojavastaava@teollisuusliitto.fi).

Teollisuusliitto ry, (0201717-2)

PL 107, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde) 020 774 001

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme rekisterissä Vapaiden valtakunta -kampanjan tukijoiksi ilmoittautuneiden tietoja, jotka he ovat omalla suostumuksellaan rekisteriin antaneet. Tietoja käytetään kampanjan johtamisessa, viestinnässä ja kampanjan tukijoiden aktivoinnissa. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat rekisteröidyn, eli tukijan itse antama suostumus ja oikeutettu etu.

Kampanjan yhteydenpidossa käytetään sähköpostia, puhelinkontaktointia, tekstiviestejä, sosiaalista mediaa ja kampanjasovellusta.

Halutessaan rekisteröity, eli kampanjan tukijaksi ilmoittautunut henkilö, voi linkittää omat sosiaalisen median profiilinsa (Facebook, Twitter ja LinkedIn) kampanjalle antamiinsa tietoihinsa.

Rekisteriin kerättävät tiedot

Kampanjan tukijaksi ilmoittautuvan on annettava kampanjalle seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postinumero

 

Kampanjan tukijalta kerätään suostumuksen perusteella seuraavat tiedot:

 • Mitkä kampanjateemat ovat tukijalle tärkeimmät
 • Millaisiin kampanjatehtäviin hän haluaa osallistua
 • Millä toimialalla henkilö työskentelee
 • Toimipaikkatieto

 

Suostumuksen perusteella kerättyjä tietoja käytetään kampanjan sisäiseen koordinaatioon.

Rekisteriin kirjautuu (tai kirjataan manuaalisesti) myös tukijoiden suorittamat teot kampanjaa kohtaan. Tällaisia tekoja, joista tietoa kerätään kampanjalle, ovat:

 • Sähköpostiviestien lukeminen
 • Linkkien avaaminen
 • Uusien tukijoiden rekrytointi
 • Tukijoiden teot sosiaalisessa mediassa
 • Tukijoiden toiminta kampanjan vapaaehtoistyöntekijöinä

 

Ehdokaskysely

Vapaiden valtakunta toteuttaa ehdokaskyselyn kansanedustajaehdokkaille. Ehdokaskyselyssä kysytään ehdokkaiden mielipidettä kampanjan työelämäkysymyksiin, kampanjan arvoihin sekä ehdokkaan arviota oman puolueen toiminnasta.

Ehdokkaan taustatietoina kysytään seuraavia asioita

 • Vaalipiiri
 • Ehdokasnumero
 • Nimi
 • Kuva
 • Sähköpostiosoite
 • Esittelyteksti
 • Puolue
 • Kieli
 • Facebook sivut
 • Twitter tili
 • Kotisivujen osoite

 

Tietojen kerääminen yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Mikäli rekisteröity on itse linkittänyt sosiaalisen median profiilin omiin kampanja tietoihinsa, kerää kampanjan rekisteri tietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä, joita ovat muun muassa sosiaalisen median julkiset profiilit (Facebook, Twitter ja LinkedIn). Tieto kerätään automaattisesti sosiaalisen median käyttäjän toimien perusteella kampanjan sosiaalisen median sivustojen kautta. Kampanja ei siis kerää ei-aktiivista sosiaalisen median käyttäjätietoa, vaan kaikki kampanjan tietokantaan rekisteröitävä tieto perustuu sosiaalisen median käyttäjien omiin tekoihin (esimerkiksi julkaisujen aktiivinen jakaminen käyttäjien toimesta).

Evästeet

Eväste on pieni teksti- tai numerotiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät muuta tai vahingoita käyttäjän konetta mitenkään, eivät asenna ohjelmia käyttäjän koneelle eivätkä ole vaarallisia käyttäjän laitteelle muutenkaan.

Eväste ei kerro meille kuka vierailee sivullamme tai vastaa kyselyihin, ainoastaan selaimen. Käyttäessäsi useita selaimia voimme yhdistää selainten tiedot ja kohdentaa sinulle mainontaa selaimen aktiviteetin ja/tai selaustavan perusteella. Sinua ei kuitenkaan tunnisteta. Näin voimme näyttää sinulle mahdollisimman kiinnostavaa tietoa kampanjasta ja kohdennettua markkinointisisältöä kampanjan ja kolmannen osapuolen palveluissa. Lisäksi hallinnointi-, suorituskyky-, ja toimintaevästeitä käytetään analytiikkaan ja seuraamaan sivun käyttöä.

Evästeiden käyttöä voi kieltää joko kokonaan tai osittain, ja istunnon lopuksi evästeitä voi poistaa, jolloin selain unohtaa käyttäjän. Voit poistaa evästeet laitteelta palveluiden käytön jälkeen tai ennen käyttöä.

Profilointi

Kampanjassa profilointi tarkoittaa kerätyn tiedon suodattamista ja analysointia. Profiloinnilla tuetaan kampanjan johtamista.

Suoramarkkinointi

On-Time soittelubotilla toteutettavaa soittokampanjaa varten hankitut numerotiedot on saatu Fonecta Oy:ltä tietosuoja-asetuksen mukaisena luovutuksena.

Tietojenkäsittelijät

Kampanjan rekisterissä olevaa tietoa pääsevät käsittelemään:

 • Kampanjarekisterin käsittelijät
  • Kampanja rekisterin käytölle syntyy peruste kampanja tehtävien mukaisesti. Jokainen kampanjarekisterin käyttäjä allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen.
 • NationBuilder ja kampanja-aplikaatio
  • NationBuilder toimittaa kampanjalle tietokannan, joka toimii kampanjan rekisterinä. Tietojenkäsittelystä on sovittu NationBuilderin kanssa osana kampanjan ja NationBuilderin välillä sovittua laillisesti sitovaa sopimusta. NationBuilder käsittelee kampanjan tietoja mutta se ei käytä niitä omiin tarkoituksiinsa, eikä luovuta niitä eteenpäin.
 • Kampanja-aplikaatio ja progressiivinen web-sivusto
  • Tukija voi ladata käyttöönsä myös kampanja-aplikaation, jonka kautta hän voi liittyä tukijaksi, saada kampanjaviestit, sekä hankkia uusia tukijoita kampanjalle. Kampanja-aplikaation tuottaa kampanjan ulkopuolinen toimija ja sovelluksen käytöstä on tehty laillisesti sitova sopimus sovelluksen toimittajan kanssa. Sopimuksessa määritellään, että aplikaation ja progressiivisten web-sivujen tekninen toteuttaja käsittelee kampanjan tietoja, mutta se ei käytä niitä omiin tarkoituksiinsa, eikä luovuta niitä eteenpäin.
 • Ehdokaskysely
  • ZEF Oy toimittaa kampanjalle kyselyalustan ehdokaskyselyä varten. Tietojenkäsittelystä on sovittu ZEF kanssa osana rekisterin ylläpitäjän ja ZEF Oy:n välillä sovittua laillisesti sitovaa sopimusta. ZEF Oy käsittelee ehdokaskyselyn tietoja, mutta se ei käytä niitä omiin tarkoituksiinsa, eikä luovuta niitä eteenpäin.

 

Tietojen siirto ja luovutukset

Kampanjan käytössä oleva kampanjaohjelmisto toimii Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välille solmitun Privacy Shield -puitesopimuksen piirissä. Kampanjan tietokanta sijaitsee fyysisillä palvelimilla Yhdysvalloissa. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kampanjan henkilörekisteri on käytössä kampanjan voimassaolon ajan sekä yhden vuoden kampanjan päättymisestä. Määräajan umpeutuessa rekisterin tiedot anonymisoidaan (henkilötiedot poistetaan) ja anonymisoitu tieto säilytetään tieteellistä tutkimusta ja analysointia varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista, jos käsittelyperusteena on suostumus tai oikeutettu etu
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelyperusteena on oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut henkilötiedot rekisterinpitäjälle tai ne ovat syntyneet hänen oman toimintansa seurauksena
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö sähköpostilla osoitteeseen rekisteri@vapaidenvaltakunta.fi.

Rekisterinpitäjä varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä ja voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hänellä on oikeus tehdä valitus valvovalle tietosuojaviranomaisille. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. Toimiston tarkemmat yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html