Vapaiden valtakunnassa on mahdollisuus tulla toimeen yhdellä työllä.

Pääsääntöisesti ihmiset tekevät työtä tai ovat yrittäjiä ansaitakseen toimeentulonsa - ja usein huolehtivat samalla lastensa tai muiden läheistensä toimeentulosta. Suomessa on tällä hetkellä noin 2,2 miljoonaa palkansaajaa, joista valtaosa eli noin 1,8 miljoonaa työskentelee kokoaikaisesti ja loput noin 400 000 osa-aikaisesti.

Osa-aikaisista noin 140 000 henkeä on alityöllisiä eli he tekevät toiveidensa vastaisesti osa-aikatyötä tai lyhennettyä työviikkoa - tai työtä ei ole ollut enempää tilausten tai asiakkaiden vähyyden tai lomautuksen vuoksi. Alityölliset olivat useammin naisia (62 % vuoden 2017 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan) kuin miehiä.

Toimeentulon mahdollisuudet luonnollisesti vaikeutuvat, jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta työskennellä kokoaikaisesti tai työstä saatava palkka ei riitä elämiseen. Suomessakin olosuhteet ja elinkustannukset vaihtelevat alueittain ja näin myös toimeentulon mahdollisuudet vaihtelevat alueellisesti.

Kokoaikatyö on parasta sosiaaliturvaa

 

Sanotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Sananparteen pitäisi lisätä vielä ajatus kokoaikaisesta työstä, jolla tulee toimeen. Se on parasta sosiaaliturvaa - ei alityöllistyminen vaikkapa nollatuntisopimuksella.

Alityöllisten määrän kasvaessa kasvaa myös tarve erilaisille sosiaalietuuksille. Viimesijaisen etuuden, eli toimeentulotuen saajien määrä on kasvanut.

Vuonna 2017 (tuoreimmat luvut) toimeentulotuen saajien määrä oli sama 400 000 henkilöä, tukea saavia kotitalouksia oli noin 280 000 ja maksettava summa oli 700 m€. Toimeentulotukea on mahdollista saada silloin, kun henkilö ei enää pysty hankkimaan toimentuloaan omalla työllään, varoillaan, etuuksilla tai muulla tavalla.

Miten voin vaikuttaa?


Äänestämällä. Eduskuntavaalien 14.4.2019 jälkeen uusi eduskunta ja hallitus päättävät meille tärkeistä työelämäteemoista.

Jokainen ääni on tärkeä. Vapaiden valtakunnan tukijaksi liitytään antamalla ÄÄNESTYSLUPAUS>

Joko tutustuit listaan kampanjaa tukevista ehdokkaista omassa vaalipiirissäsi?

Täältä voit lukea myös muista työelämäteemoistamme.


Kommentoi ensimmäisenä

Ole hyvä ja katso ohjeet käyttäjätilin aktivoimiseen sähköpostitse.