Vapaiden valtakunnassa puolustetaan mielipiteenvapautta, kuten lakko-oikeutta.

Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslailla ja laajemmaltikin mielipiteen vapauden ilmaisua on pidetty korkealla arvossa kansalaisten keskuudessa. Mielipiteen vapaudella tarkoitetaan sitä, että suomalaiset saavat vapaasti lausua mielipiteitään julkisesti, kunhan se tapahtuu hyvän maun, tapojen ja lain rajoissa. Esimerkiksi kaikenlainen syrjintä, kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai julkinen kunnianloukkaus ovat laissa kiellettyjä. Lisätietoja löytyy esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta, johon Suomi on sitoutunut.  

Lakko-oikeus on myös perustuslaista johdettavissa oleva perusoikeus

 

Perustuslakimme mukaan Suomessa ihmiset saavat vapaasti järjestäytyä ammatillisesti, edistää asemaansa järjestöllisin toimin, solmia työehtosopimuksia sekä vastaavasti olla liittymättä mihinkään yhdistykseen, jolleivat he sitä halua.

Lakko-oikeus on voimassa myös niin sanottujen poliittisten lakkojen osalta. Ammattiliitoilla tai työntekijöillä on oikeus vastustaa lakolla mielestään epäedullisia tai epäasiallisia poliittisia päätöksiä. Näihin tilanteisiin liittyy usein myös julkisia mielenosoituksia, jotka myös ovat täysin laillisia.

Työsopimuslaissa ammatillinen järjestäytyminen on erikseen mainittu lainvastaisena syynä työ- tai virkasuhteen irtisanomiselle.

Työnantajat ja yritysjohto ovat käytännössä aina olleet lakko-oikeuden rajoittamisen kannalla. Milloin poliittisista syistä, milloin vedoten talouden tilanteeseen.

Poliittista lakko-oikeutta rajoittaisi moni nykyisistä hallituspuolueista

 

Viimeksi poliittisia lakkoja on julkisesti vaadittu rajoitettavaksi syksyllä 2018 niin sanotun irtisanomiskiistan yhteydessä.

Viime syksynä Sipilän hallitus oli viemässä eteenpäin irtisanomisperusteiden heikentämistä alle 20 hengen yrityksissä - jota ay-liike vastusti. Tilanteen ratkaisemiseksi vaadittiin joitain lakkopäiviä.

Poliittisista puolueista lakko-oikeuden rajoittamista ovat vaatineet Kokoomus, Keskusta, Siniset, Kristilliset ja Ruotsalainen kansanpuolue.

Keväällä 2018 tehtiin myös Peikko Groupin pääjohtajan Topi Paanasen kansalaisaloite poliittisten lakkojen rajaamiseksi. Puolen vuoden nimien keräysaikana aloitteen allekirjoitti noin 16 000 kansalaista - joten voitaneen todeta, ettei lakko-oikeuden rajoittaminen ensinnäkään etene kansalaisaloitteena eikä ajatus vaikuta olevan suomalaisten mieleen. Vaaleissa voimme vaikuttaa siihen, ettei lakko-oikeuden rajoittaminen etene myöskään poliittista reittiä.

Miten voin vaikuttaa?


Äänestämällä. Eduskuntavaalien 14.4.2019 jälkeen uusi eduskunta ja hallitus päättävät meille tärkeistä työelämäteemoista. 

Jokainen ääni on tärkeä. Vapaiden valtakunnan tukijaksi liitytään antamalla ÄÄNESTYSLUPAUS>

Joko tutustuit listaan kampanjaa tukevista ehdokkaista omassa vaalipiirissäsi?

Täältä voit lukea myös muista työelämäteemoistamme.

 


Kommentoi ensimmäisenä

Ole hyvä ja katso ohjeet käyttäjätilin aktivoimiseen sähköpostitse.