Kampanjen värderingar

1. Frihet


För oss är frihet inte den starkares rätt. Frihet är trygghet och en möjlighet att planera sitt eget liv. För oss är frihet inte vad marknadskrafterna anger. För oss betyder frihet att vi själva formar vårt eget liv. Vi har frihet att välja vad vi vill arbeta med och utbilda oss till. Frihet är inte lokalt avtalade arbetsvillkor under miniminivå. För oss betyder frihet en lön du kan leva på, god hälsovård och rätten att uttrycka vår åsikt.

2. Demokrati


För oss är vår rätt att rösta den mest centrala demokratiska möjligheten till påverkan. Men demokrati innebär även större möjligheter för medborgarna att påverka och föra kampanj för frågor som de upplever som viktiga. Inte bara i valtider, utan även mellan valen. För oss betyder demokratiska rättigheter, att vi aktivt tar i bruk vår åsiktsfrihet, strejkrätt samt rätten att organisera oss.

3. Rösträtt


Vi anhängare tror på att också en röst har betydelse. Att rösta i val är en åsiktsyttring, som ger stöd för de valda beslutsfattarna att representera oss och våra gemensamma värderingar.

4. Uppskattning


Vi är en viktig del av samhället, och vi får inte nedvärderas till enbart en utgiftspost. För oss betyder frihet att vi blir uppskattade som jämbördiga. Vi tror på alla människors lika värde och kampanjen godkänner ingen form av diskriminering eller hatpropaganda.

5. Avtalande


Vi tror på avtalandets kultur och på avtalssamhället. Vi tror att organiserade arbetstagare har rätt att bevaka sina egna intressen och rätt att delta i beslutsfattandet på sina arbetsplatser.

 

 


Kommentoi ensimmäisenä

Ole hyvä ja katso ohjeet käyttäjätilin aktivoimiseen sähköpostitse.